Skip to main content

Show filters

Hide filters

utföra underhåll på utrustning

Description

Description

Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

Relationer

Begreppets URI