Skip to main content

Show filters

Hide filters

elektriska system som används vid transport

Description

Description

Kunskap om hur elektriska system fungerar, deras specifikationer och tillämpningar inom verksamheten och systemen för gods- och persontransporter.

Alternativ beteckning

elsystem som används vid transport

Begreppets URI