Skip to main content

Show filters

Hide filters

besiktiga brandredskap

Description

Description

Besiktiga brandredskap såsom brandsläckare, sprinklersystem och brandsäkerhetssystem för att se till att utrustningen är funktionsduglig och för att bedöma eventuella fel.

Relationer

Begreppets URI