Skip to main content

Show filters

Hide filters

ekonomisk förvaltning

Description

Description

Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

Relationer

Begreppets URI