Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda CADD-programvara

Description

Description

Använd datorstödd konstruktions- och ritningsprogramvara för att upprätta detaljerade ritningar och skisser över designlösningar.

Alternativ beteckning

använda CADD-mjukvara

Begreppets URI