Skip to main content

Show filters

Hide filters

lägga fram rättsliga argument

Description

Description

Lägga fram rättsliga argument under en domstolsförhandling eller under förhandlingar, alternativt i skriftlig form efter en rättegång om rättegångens resultat och avgörandet, för att säkerställa bästa möjliga resultat för kunden eller för att säkerställa att beslutet verkställs. Lägga fram dessa argument på ett sätt som är förenligt med bestämmelser och riktlinjer samt anpassat till fallets särdrag.

Begreppets URI