Skip to main content

Show filters

Hide filters

anpassa undervisning till elevers förmåga

Description

Description

Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

Relationer

Begreppets URI