Skip to main content

Show filters

Hide filters

källkritik

Description

Description

Metoder för klassificering av olika informationskällor i olika kategorier som historiska och icke-historiska eller primära och sekundära, samt utvärdering av källorna utifrån deras innehåll, väsentliga egenskaper, upphovspersoner osv.

Begreppets URI