Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

biosäkerhet i biomedicinska laboratorier

Description

Description

Principer och metoder för hantering av smittsamma material i laboratoriemiljö, biosäkerhetsnivåer, klassificering och riskbedömning, en levande organisms patogenitet och toxicitet samt eventuella risker, i syfte att minimera eventuella risker för människors hälsa och miljön.

Alternativ beteckning

biosäkerhet i biomedicinska laboratoriemiljöer

Begreppets URI