Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge råd om bevattningsprojekt

Description

Description

Ge råd om utförande av bevattningsprojekt. Revidera order till entreprenören för att se till att konstruktionen är förenlig med installationskoncept och den befintliga översiktsplanen över området. Övervaka entreprenörens arbete.

Relationer

Begreppets URI