Skip to main content

Show filters

Hide filters

bearbeta rumslig information

Description

Description

Mentalt kunna föreställa sig olika föremåls placering och förhållande till varandra i rummet och utveckla ett gott sinne för proportioner.

Relationer

Begreppets URI