Skip to main content

Show filters

Hide filters

utarbeta kvalitetsstandarder

Description

Description

Fastställa kvalitetsstandarder i samarbete med chefer och kvalitetssakkunniga för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs samt hjälpa till att uppnå kundernas behov.

Begreppets URI