Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda skriptprogrammering

Description

Description

Använda specialiserade IKT-verktyg för att skapa en datakod som tolkas med hjälp av motsvarande körtidsmiljöer för att utvidga program och automatisera vanligt förekommande datoroperationer. Använda programmeringsspråk som stödjer denna metod såsom Unix Shells-skript, JavaScript, Python och Ruby.

Begreppets URI