Skip to main content

Show filters

Hide filters

skapa digitala bilder

Description

Description

Skapa och bearbeta tvådimensionella och tredimensionella digitala bilder som visar animerade objekt eller illustrerar en process med hjälp av datoranimeringar eller modelleringsprogram.

Begreppets URI