Skip to main content

Show filters

Hide filters

programvara för hantering av samlingar

Description

Description

Känna till specialiserad programvara för hantering av samlingar som används för att dokumentera och föra register över museisamlingar.

Relationer

Begreppets URI