Skip to main content

Show filters

Hide filters

byggbestämmelser

Description

Description

De riktlinjer som fastställer minimistandarder för byggnader och andra konstruktioner i syfte att skydda människors hälsa och säkerhet.

Alternativ beteckning

byggregler

byggnadsriktlinjer

byggnormer

Begreppets URI