Skip to main content

Show filters

Hide filters

mikrooptoelektromekanik

Description

Description

Mikrooptoelektromekanik kombinerar mikroelektronik, mikrooptik och mikromekanik vid utvecklingen av MEM-enheter med optiska element, som optiska växlar, optiska korskopplingar och mikrobolometrar.

Alternativ beteckning

MOEM

Begreppets URI