Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda IT-ärendesystem

Description

Description

Använda ett specialiserat system för att spåra registrering, behandling och lösning av frågor inom en organisation genom att tilldela var och en av dessa frågor ett ärendenummer, registrera synpunkter från berörda personer, spåra ändringar och visa status för ärendet, tills det är klart.

Begreppets URI