Skip to main content

Show filters

Hide filters

läsa reparationshandböcker

Description

Description

Tillämpa informationen, t.ex. periodiska underhållsplaner, steg-för steg-reparationsanvisningar, felsökningsinformation och översynsförfaranden för löpande underhåll och reparationer.

Alternativ beteckning

läste reparationshandböcker

läser reparationshandböcker

använda reparationshandböcker

använda sig av reparationshandböcker

följa instruktioner i reparationshandböcker

Begreppets URI