Skip to main content

Show filters

Hide filters

utföra en genomförbarhetsstudie av solvärme

Description

Description

Utvärdera och bedöma potentialen hos soluppvärmesystem Genomföra en standardiserad studie för att uppskatta byggnadens värmeförlust och uppvärmningsbehov, efterfrågan på varmvatten, den lagringsvolym som behövs och de möjliga lagringstankstyperna, samt göra efterforskningar till stöd för beslutsprocessen.

Alternativ beteckning

genomföra en genomförbarhetsstudie om solvärmesystem

göra en förstudie om solvärmesystem

Begreppets URI