Skip to main content

Show filters

Hide filters

utveckla materialtestmetoder

Description

Description

Utveckla testprotokoll i samarbete med ingenjörer och forskare för att möjliggöra många olika typer av analyser, såsom miljömässig, kemisk, fysisk, termisk, strukturell, motståndskraftsmässig eller ytanalysmässig på en mängd olika material som t.ex. metall, keramik eller plast.

Begreppets URI