Skip to main content

Show filters

Hide filters

utveckla avloppssystem

Description

Description

Utveckla system och metoder för konstruktion och installation av utrustning för transport och rening av avloppsvatten, som används för att transportera avloppsvatten från bostäder och anläggningar genom vattenreningsanläggningar, eller genom andra avloppssystem, för att säkerställa korrekt bortskaffande eller återanvändning. Utveckla sådana system med beaktande av miljö- och hållbarhetsaspekter.

Relationer

Begreppets URI