Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

utveckla avloppssystem

Description

Description

Utveckla system och metoder för konstruktion och installation av utrustning för transport och rening av avloppsvatten, som används för att transportera avloppsvatten från bostäder och anläggningar genom vattenreningsanläggningar, eller genom andra avloppssystem, för att säkerställa korrekt bortskaffande eller återanvändning. Utveckla sådana system med beaktande av miljö- och hållbarhetsaspekter.

Relationer

Begreppets URI