Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge råd om kommunikationsstrategier

Description

Description

Förse företag och organisationer med konsulttjänster avseende deras interna och externa kommunikationsplaner och deras representation, inbegripet deras närvaro på nätet. Rekommendera förbättringar i kommunikationen och se till att viktig information når alla anställda och att deras frågor besvaras.

Begreppets URI