Skip to main content

Show filters

Hide filters

utbilda om datasekretess

Description

Description

Utbyta information med och instruera användare om riskerna med data, särskilt riskerna för konfidentialitet, integritet eller tillgänglighet för data. Informera dem om hur dataskyddet garanteras.

Begreppets URI