Skip to main content

Show filters

Hide filters

samverkan inom hälso- och sjukvården

Description

Description

Sättet att bete sig under gruppmöten, studiebesök och möten med yrkesutövare från olika yrkesgrupper, särskilt med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Begreppets URI