Skip to main content

Show filters

Hide filters

it-kommunikationsprotokoll

Description

Description

Regelsystemet som möjliggör utbyte av information mellan datorer eller andra apparater via datornät.

Alternativ beteckning

kommunikationsprotokoll för IT

protokoll för IT-kommunikation

IT-kommunikationssystem

IT-kommunikationsöverenskommelse

Begreppets URI