Skip to main content

Show filters

Hide filters

pantövertagande

Description

Description

Det rättsliga system som omfattar återbetalning av lån eller skulder som en gäldenär eller låntagare inte har slutfört och vars betalningar har försummats, och som innebär tillämpning av försäljning av tillgångar som använts som säkerhet för lånet.

Relationer

Begreppets URI