Skip to main content

Show filters

Hide filters

sköta försörjningskedjan för läkemedel

Description

Description

Säkerställa att läkemedel lagras i lämpliga lokaler och i lämpliga miljöförhållanden för att säkerställa att läkemedlet är stabilt, bra och säkert under hållbarhetstiden, att läkemedlen förvaras på ett säkert, organiserat och systematiskt sätt samt att man arbetar med dokumenterade policyer och förfaranden för att tillämpa ett effektivt system för lagerhantering och rotation.

Relationer

Begreppets URI