Skip to main content

Show filters

Hide filters

jämföra alternativa fordon

Description

Description

Jämföra prestandan hos alternativa fordon utifrån faktorer såsom deras energiförbrukning och energidensiteten per volym och per massa för olika bränslen som används.

Alternativ beteckning

utvärdera fordons prestanda

jämföra fordons prestanda

utvärdera fordons utsläpp

Relationer

Begreppets URI