Skip to main content

Show filters

Hide filters

utfärda intyg för djurprodukter

Description

Description

Utfärda intyg om djurs hälsa och välbefinnande eller om animaliska produkter, på grundval av nödvändiga undersökningar eller tester, i enlighet med de principer för certifiering som överenskommits på europeisk nivå.

Begreppets URI