Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

upprätthålla brukarnas personliga integritet

Description

Description

Respektera och upprätthålla brukarens värdighet och personliga integritet; skydda hans/hennes konfidentiella uppgifter och tydligt förklara policyn om konfidentialitet för brukaren och andra berörda parter.

Begreppets URI