Skip to main content

Show filters

Hide filters

försäljningsfrämjande metoder

Description

Description

De metoder som används för att förmå kunder att köpa en produkt eller tjänst.

Alternativ beteckning

sales promotion

säljfrämjande teknik

Begreppets URI