Skip to main content

Show filters

Hide filters

förebyggande av miljöföroreningar

Description

Description

Försiktighetsåtgärder vid förorening av miljön, förfaranden för att bekämpa föroreningar och tillhörande utrustning samt möjliga åtgärder för att skydda miljön.

Alternativ beteckning

förebyggande av föroreningar

Relationer

Begreppets URI