Skip to main content

Show filters

Hide filters

övervaka bortskaffande av radioaktiva ämnen

Description

Description

Säkerställa korrekt hantering och bortskaffande av radioaktiva ämnen som används för medicinska ändamål i enlighet med fastställda rutiner.

Begreppets URI