Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda smidestänger

Description

Description

Använda lämpliga smidesverktyg och smidesutrustning på ett säkert sätt, bland annat tänger för hantering och förflyttning av heta metallarbetsstycken under smidesprocessen.

Relationer

Begreppets URI