Skip to main content

Show filters

Hide filters

likviditetsförvaltning

Description

Description

Teori och praktik i samband med hantering av likviditet i ett företag i syfte att underlätta uppfyllandet av skyldigheterna gentemot tredje part utan att äventyra företagets verksamhet eller att det leder till betydande förluster.

Relationer

Begreppets URI