Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge råd om sunda levnadsvanor

Description

Description

Främja hälsosamma livsstilar, förebyggande åtgärder och egenvård genom att stärka egenmakt, främja hälsa, förbättra personens beteende och behandlingsefterlevnad samt ge patienten tillräcklig information för att stödja efterlevnad av ordinerad behandling, medicinering och hälso- och sjukvård.

Alternativ beteckning

ge råd om hälsosamma levnadsvanor

Begreppets URI