Skip to main content

Show filters

Hide filters

skapa modeller för elektromekaniska system

Description

Description

Modellera och simulera ett elektromekaniskt system, en produkt eller en komponent så att produktens bärkraft kan bedömas och de fysiska parametrarna kan undersökas innan produkten faktiskt framställs.

Relationer

Begreppets URI