Skip to main content

Show filters

Hide filters

datavetenskap

Description

Description

Den vetenskapliga och praktiska gren som omfattar grunderna för informationshantering och datoriserad beräkning, dvs. algoritmer, datastrukturer, programmering och dataarkitektur. Datavetenskapen tar itu med de metodiska förfarandenas praktiska genomförbarhet, strukturering och mekanisering för att hantera inhämtande, behandling och tillgång till information.

Begreppets URI