Skip to main content

Show filters

Hide filters

turismens miljöpåverkan

Description

Description

Studiet av hur rese- och turismverksamhet påverkar turistorter.

Alternativ beteckning

turisms effekter på miljön

miljöpåverkan från turism

turistens påverkan på miljön

turismens påverkan på miljön

Relationer

Begreppets URI