Skip to main content

Show filters

Hide filters

tänka kritiskt

Description

Description

Formulera och försvara ställningstaganden baserade på interna bevis och externa kriterier. Utvärdera informationens trovärdighet och tillförlitlighet ur en kritisk synvinkel innan den används eller vidarebefordras till andra. Utveckla ett självständigt och kritiskt tänkande.

Relationer

Begreppets URI