Skip to main content

Show filters

Hide filters

genomföra IT-revisioner

Description

Description

Organisera och genomföra revisioner för att utvärdera IT-system, systemkomponenter samt system för informationsbehandling och informationssäkerhet. Identifiera och samla in potentiella kritiska problem och rekommendera lösningar som bygger på föreskrivna standarder och lösningar.

Begreppets URI