Skip to main content

Show filters

Hide filters

problemlösning med IKT-verktyg och maskinvara

Description

Description

Identifiera digitala behov och resurser, fatta informerade beslut om de lämpligaste digitala verktygen beroende på syfte eller behov, lösa konceptuella problem med digitala medel, använda tekniker på ett kreativt sätt, lösa tekniska problem, uppdatera egen och andras kompetens.

Begreppets URI