Skip to main content

Show filters

Hide filters

finansiell kapacitet

Description

Description

Finansiella transaktioner som beräkningar, kostnadsuppskattningar och budgetförvaltning med beaktande av relevanta kommersiella och statistiska uppgifter, till exempel uppgifter om material, varor och arbetskraft.

Alternativ beteckning

finansiella resurser

finansiella förutsättningar

ekonomiska resurser

ekonomiska förutsättningar

ekonomisk kapacitet

Begreppets URI