Skip to main content

Show filters

Hide filters

kraftelektronik

Description

Description

Drift, konstruktion och användning av elektronik som styr och omvandlar elkraft. Effektomvandlingssystem kategoriseras vanligtvis som växel-/likström eller likriktare, lik-/växelström eller växelriktare, likströmsomvandlare och växelströmsomvandlare.

Begreppets URI