Skip to main content

Show filters

Hide filters

ta fram tidsplaner för byggprojekt för rörledningsinfrastruktur

Description

Description

Utarbetande av tidsramar och projektplaner för genomförande av verksamhet och uppföljning av projekt för byggprojekt för rörledningsinfrastruktur. I den förberedande kundgruppen ta med material som krävs och specificera vilka åtgärder som ska vidtas.

Alternativ beteckning

ta fram tidsplaner för byggprojekt för pipelineinfrastruktur

Begreppets URI