Skip to main content

Show filters

Hide filters

arrangering av bilder på tryckplåtar

Description

Description

Tryckteknik där de tryckta sidorna är arrangerade i specifika mönster för att skapa effektiva tryckplåtar. Detta måste planeras på ett korrekt sätt så att det tryckta materialet kan vikas för att skapa de efterfrågade broschyrerna eller böckerna med rätt sidnumrering och för tillskärning efter tryckning.

Relationer

Begreppets URI