Skip to main content

Show filters

Hide filters

vässa eggverktyg

Description

Description

Fastställa oskarpa eggar på vassa verktyg eller någon defekt på eggen. Använda lämplig utrustning för att på ett säkert och effektivt sätt slipa verktyget. Underhålla och skydda slipade verktyg. Rapportera irreparabla fel till lämplig person.

Begreppets URI