Skip to main content

Show filters

Hide filters

utarbeta arkitektplaner

Description

Description

Utarbeta en översiktsplan för byggplatser och landskapsplanteringar. Utarbeta detaljerade utvecklingsplaner och specifikationer i enlighet med tillämplig lagstiftning. Analysera de privata utvecklingsplanerna med avseende på deras riktighet, lämplighet och efterlevnad av lagstiftning.

Relationer

Begreppets URI