Skip to main content

Show filters

Hide filters

samarbeta med teknisk personal i konstnärliga produktioner

Description

Description

Samordna din konstnärliga verksamhet med andra som specialiserar sig på projektets tekniska sida. Informera den tekniska personalen om dina planer och metoder och få återkoppling om genomförbarhet, kostnader, förfaranden och annan relevant information. Förmåga att förstå vokabuläret och praxisen i tekniska frågor.

Begreppets URI